"Tiết lộ" cách xây dựng kế hoạch chơi cờ vua hoàn hảo

Trong mỗi ván cờ, các kỳ thủ nhiều kinh nghiệm thường đặt ra những mục tiêu, phương hướng cụ thể như thắng cờ, chiếu hết vua đối phương... Và để thực hiện điều đó, người chơi phải xây dựng kế hoạch cụ thể để biến mục tiêu đã định thành hiện thực

Ngoài ra, kế hoạch trong một ván cờ có thể là một hướng chơi tổng thể mà người chơi theo đuổi như kế hoạch tấn công vua, kế hoạch phản công cánh hậu... Một trong những bí quyết quan trọng để trở thành kỳ thủ giỏi là lĩnh hội nghệ thuật xây dựng kế hoạch chơi cờ đúng đắn

Để hiểu rõ hơn về cách xây dựng một kế hoạch chơi cờ vua đúng đắn, chúng ta cùng xem một ví dụ sau:

Lượt Trắng đi. Rõ ràng, mục tiêu của Trắng ở đây là tiêu diệt tốt  "d2" trước khi nó xuống hàng ngang cuối cùng phong cấp thành Hậu, sau đó phối hợp Vua và Hậu để chiếu MAT vua đối phương. Và để thực hiện mục tiêu này, Trắng xây dựng một kế hoạch chơi gồm ba bước như sau:

#1. Kiểm soát ô "d1" (nơi Tốt đối phương xuống phong câp) và tiêu diệt Tốt này

#2. Dùng Hậu dồn Vua đối phương vào cạnh bàn cờ

#3. Đưa Vua mình áp sát vua đối phương để thực hiện chiếu MAT bằng Hâu

Trắng bắt đầu triển khai kế hoạch của mình như sau:

1. Hd4! vừa kiểm soát ô "d1" vừa đe dọa bắt tốt "d2". Đen không có cách nào để giữ Tốt cả

1...Vb2 2. H:d2+ Vb1 3. Hc3! (Trắng bắt đầu thực hiện bước 2 của kế hoạch: dồn vua đối phương vào cạnh bàn cờ)

3... Va2 4. Hb4 Va1 5. Vg3 (Trắng bắt đầu triển khai bước 3 của kế hoạch: Đứa Vừa áp sát Vua đối phương)

5... Va2 6. Vf3 Va1 7. Ve3 Va2 8. Vd3 Va1 9. Vc3 (Chỉ sau vài nước đi, Vua Trắng đã áp sát Vua Đen để hỗ trợ cho Hậu chiếu hết)

9... Va2 10. Hb2#

Đen đầu hàng vì bị chiếu MAT

Cờ Thông Minh (Biên soạn)