Hướng dẫn chơi cờ vua căn bản: Dạy cách ghi chép ván cờ

Ghi chép ván cờ là một trong những bài học cơ bản đầu tiên được dạy. Với người chơi cờ vua giỏi, thành thạo ghi chép ván cờ giúp khám phá những thế cờ hay qua các tạp chí, sách báo, lưu trữ các ván cờ yêu thích của chính bản thân

1. Mục đích của việc ghi chép ván cờ:

- Giúp người chơi có thể đọc hiểu và xem các loại sách, báo hay tạp chí về cờ vua

- Giúp người chơi có thể lưu lại những ván đấu của mình, đặc biệt là những ván cờ hay, những ván cờ quan trọng và ý nghĩa. Người chơi có thể xem lại những ván này để phân tích và tìm ra những nước đi nào hay, nước đi nào dở từ đó rúy kinh nghiệm hoàn thiện và nâng cao trình độ

- Giúp học sinh học cờ ghi lại những lời giải khi làm bài tập về cờ vua.

- Có thể lưu lại những thế cờ yêu thích

- Trong thể thức thi đấu cờ tiêu chuẩn, việc ghi biên bản là bắt buộc ở những giải đấu chuyên nghiệp. Nó giúp trọng tài có thể phát hiện những gian lận trong thi đấu, những lỗi kỹ thuật mà người chơi mắc phải...

2. Ký hiệu của các quân cờ:

Theo quy định của Liên đoàn cờ Việt Nam, các quân cờ có ký hiệu như sau:

- Vua: Ký hiệu là V

- Hậu: Ký hiệu là H

- Xe: Ký hiệu là X

- Mã: Ký hiệu là M

- Tượng: Ký hiệu là T

- Tốt: Ký hiệu ô Tốt đang đứng (với thế cờ) hoặc ô Tốt di chuyển đến (Với ván cờ)

3. Ký hiệu các ô cờ:

 - Bàn cờ có 8 cột dọc ký hiệu bởi các chữ a, b, c, d, e, f, g, h. 8 hàng ngang ký hiệu bởi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- Mỗi ô trên bàn cờ được đặt tên và ghép bởi chữ (cột) và số (hàng): Ví dụ a1, h8...

4. Cách đọc và ghi chép ván cờ:

- Mỗi nước đi được đọc/ghi chép như sau: Ký hiệu quân, ô cờ đang đứng, ô cờ di chuyển đến hoặc ký hiệu quân - ô cờ di chuyển đến

- Riêng đối với Tốt chỉ đọc/ghi bằng ô cờ đang đứng - ô cờ di chuyển đến hoặc ô cờ di chuyển đến. Trường hợp ăn quân đối phương cần ghi chép đầy đủ ô cờ đang đứng - ô cờ di chuyển đến

- Nước bắt quân ký hiệu bằng dấu ":" hoặc dấu "x". Ví dụ: T:e5

- Nước nhập thành gần được ký hiệu là 0-0. Nhập thành dài được ký hiệu là 0-0-0

- Nước chiếu được ký hiệu bằng dấu "+" và được đặt ngay sau nước đi. Ví dụ Tb4+

- Nước chiếu hết được ký hiệu bởi dấu "#" hoặc dấu "x"

- Nước phong cấp được ký hiệu là: ô Tốt đang đứng - ô Tốt di chuyển đến = quân phong cấp (ví dụ: a7-a8=H) hoặc ô di chuyển đến = quân phong cấp (ví dụ: b8=X)

Cờ Thông Minh (Biên soạn)