Nghệ thuật đổi quân khi chơi cờ vua

Khi chơi cờ vua, điều không thể tránh khỏi khi giao tranh nổ ra giữa hai bên là đổi quân. Việc đổi quân về cơ bản dựa trên một số nguyên tắc nhất định. Bài học sau dạy cách đổi quân sao cho có lợi nhất cho người chơi

Thông thường, chúng ta được dạy đổi quân dựa trên giá trị của các quân. Song cũng có nhiều trường hợp việc người chơi hy sinh giá trị khi đổi quân để giành lấy ưu thế về thế trận nhất định. Giá trị của các quân là thước đo thể hiện sức mạnh của quân đó trên bàn cờ vua

- Quân Hậu: Hậu là quân mạnh nhất trên bàn cờ. Nó có giá trị bằng 9 điểm

- Quân Xe: Xe là quân được xếp cùng nhóm quân nặng với Hậu. Nó có giá trị bằng 5 điểm

- Quân Tượng: Tượng là quân nhẹ. Nó có giá trị là 3 điểm

- Quân Mã: Mã cũng được xếp vào nhóm các quân hạng nhẹ. Mã có giá trị bằng 3 điểm

- Quân Tốt: Tốt là quân nhỏ bé nhất trên bàn cờ. Và tất nhiên giá trị của quân Tốt cũng ít nhất. Tốt có giá trị là 1 điểm

- Vua: Vua là quân quan trọng nhất trên bàn cờ. Mất vua là thua cờ. Vì vậy Vua là quân vô giá

Với nguyên tắc trên, các Huấn luyện viên thường dạy học sinh khi thực hiện đổi quân, cần lưu ý đổi quân ít điểm của mình lấy quân nhiều điểm của đối phương hoặc ít ra là cũng đổi quân có giá trị ngang nhau (bằng điểm). Đây là cách đổi quân có lợi nhất

Ở chiều ngược lại, các bạn cần tránh việc đổi quân nhiều điểm của mình lấy quân ít điểm của đối phương

Hãy cùng xem ví dụ minh họa sau:

Đánh giá về lực lượng, chúng ta thấy hai bên bằng nhau về điểm số. Đến lượt Trắng đi, Trắng thực hiện đổi quân như sau:

1. X8:f6+ H:f6 Đen không còn cách nào khác vì nếu chạy Vua sẽ mất Hậu

2. X:f6+ V:f6 Trắng đã thực hiện đổi 2 Xe lấy Hậu và Mã Đen. Trắng lợi 2 điểm và giành chiến thắng

Cờ Thông Minh (Biên soạn)