Cờ vua căn bản: Khám phá bí quyết chiếu hết Vua đơn độc bằng Xe

Xe là quân mạnh thứ nhì trên bàn cờ sau quân Hậu. Tuy nhiên để chiếu hết được vua đối phương thì cần thêm quân khác hỗ trợ. Ở bài học này chúng ta cùng xem xét sự phối hợp giữa Xe và Vua để chiếu hết vua đối phương

Để chiếu hết được Vua đối phương, Xe - Vua cần phải phối hợp để dồn Vua đối phương vào góc hoặc vào cạnh bàn cờ theo các thế chiếu hết căn bản sau:

Vậy làm thế nào để dồn Vua đối phương vào góc, cạnh bàn cờ để chiếu hết? Chúng ta luôn ghi nhớ

#1. Xe cắt đứt đường đi của Vua đối phương

#2. Đưa Vua xuống đối diện Vua đối phương,  tạo ra thế đối Vua. Ở thế đối Vua này, Vua bạn sẽ ngăn cản Vua đối phương không thể chạy lên trên. Và việc tiếp theo đơn giản chỉ là luồn quân Xe xuống hàng hoặc cột cuối cùng để chiếu hết Vua đối phương

Hãy xem video thực hành chiếu hết vua bằng Xe sau đây

Bây giờ, các bạn có thể tự tin thực hành chiếu hết Vua bằng Xe rồi đấy

Bài học tiếp theo: Giới thiệu một số thế chiếu hết cơ bản thường gặp trong cờ vua

Cờ Thông Minh (Biên soạn)